Blog

Taxonomie management tools: wanneer heb je ze nodig

In een eerdere blogpost heb ik uitgelegd dat er voor wat betreft tools drie opties zijn om je taxonomie te ontwikkelen en beheren. Dat zijn spreadsheets, taxonomie modules van een CMS/DMS of separate taxonomie management tools. Wanneer is een spreadsheet of taxonomiemodule niet meer voldoende voor je taxonomie? Wanneer moet je overwegen over te stappen naar een taxonomie management tool? In ieder geval wanneer je je herkent in één of meer van de vijf onderstaande signalen.

Details

Hoe beheer je een taxonomie: de drie opties

Iedereen die aan de slag gaat met het ontwikkelen van een trefwoordenlijst, taxonomie, thesaurus of ontologie komt erachter dat die taxonomie in iets van een systeem of tool gebouwd en beheerd moet worden. Hiervoor zijn er grofweg drie opties: spreadsheets, taxonomie modules van een content systeem of specifieke taxonomie management tools.

Details

Taxonomy Boot Camp Londen 2017

In navolging van de eerste Taxonomy Boot Camp in 2016, trokken ook dit jaar weer zo’n 200 taxonomists naar Londen om zich te verdiepen in parktijkcases, presentaties en discussies rondom alles wat met taxonomieën in de meest brede zin van het woord te maken heeft. Er was aandacht voor het visueel maken van taxonomieën en de connectie tussen content en taxonomieën.

Details

Taxonomy Boot Camp Londen 2016

Afgelopen oktober vond in Londen de eerste taxonomy boot camp plaats. In navolging van de eerdere succesvolle edities in de Verenigde Staten nu dan ook in Europa een bijeenkomst voor taxonomists, content managers, information architects en iedereen die meer wil weten van taxonomieën. En thesauri, ontologies, Linked data. Als taxonomie consultant wilde ik hier uiteraard bij zijn.

Details

Alternatieven voor SharePoint: Duplo of Kapla?

In een eerdere blogpost over alternatieven voor SharePoint heb ik uitgelegd dat een goede basis voor een SharePoint omgeving begint met document management. In sommige gevallen blijft dan toch de vraag bestaan welke met SharePoint vergelijkbare tools er op de markt beschikbaar zijn. Waarom hier geen eenduidig antwoord op mogelijk is, zal ik nu toelichten.

Details