Diensten en opdrachten

Ik geef advies, trainingen en workshops op het gebied van vindbaarheid van informatie. Denk daarbij aan enterprise content en information management, document management en enterprise search. Ik ben gespecialiseerd op de volgende vlakken:

Toepassing van woordsystemen

Taxonomieën, thesauri en ontologieën zorgen voor een betere vindbaarheid van informatie. Vastgestelde termen en eventuele bijbehorende relaties verbeteren zoekresultaten en bieden gebruikers betere zoekmogelijkheden. Ik adviseer organisaties over specifieke toepassingsmogelijkheden zoals het automatisch relateren van content, navigatiestructuren, auto-suggestion, query expansion en automatische classificatie. Daarvoor inventariseer ik welke bestaande informatiestructuren geschikt zijn, waar de nieuwe taxonomie of thesaurus aan moet voldoen en welke toepassingen toegevoegde waarde hebben. Ik werk productonfhankelijk, maar heb specifieke ervaring met tooling als Drupal, SharePoint, Tridion, GX Software en Solr.

Uitgevoerd voor
Kadaster
Movisie
Centraal Bureau voor de Statistiek
ING

Taxonomie- en thesaurusontwikkeling

Voordat een taxonomie of thesaurus daadwerkelijk toegepast kan worden, moet deze uiteraard eerst ontwikkeld worden. Ik help organisaties een taxonomie of thesaurus te realiseren die aansluit bij hun organisatie. Een eerste stap hierin is een inventarisatie van eventuele bestaande woordsystemen of –structuren. Bij de daadwerkelijke bouw maak ik gebruik van technieken als cardsorting en mindmapping. Indien gewenst begeleid ik de selectie van een taxonomie of thesaurus management tool. Na een fase waarin we de taxonomie of thesaurus uitgebreid testen, formuleren we beleid over onderhoud en beheer. Hierin wordt ook het (eventueel automatisch) metadateren van content meegenomen.

Uitgevoerd voor
CZ
Nederlandse Zorgautoriteit
Instituut voor Beeld en Geluid
ING

SharePoint metadata

SharePoint biedt met de managed metadata tool geavanceerde mogelijkheden voor metadatering, taxonomieën en folksonomies. Ik adviseer organisaties over de mogelijkheden en toepassingen van term sets, inhoudstypen en ondernemingstrefwoorden binnen bibliotheken, lijsten, weergaven en de zoekmachine. In nauwe samenspraak met de klant stel ik een SharePoint metadatamodel en/of content structuur plan op, waarin we vastleggen welke inhoudstypen, kolommen en term sets gewenst zijn. Daarnaast bepaal ik de haalbaarheid van gecontroleerde metadata. Indien gewenst kan ik medewerkers op dit specifieke vlak trainen en coachen.

Uitgevoerd voor
Nederlandse Zorgautoriteit
Cito
Centraal Bureau voor de Statistiek

Trainingen en workshops

In samenwerking met GO Opleidingen verzorg ik één- en meerdaagse open en in-company trainingen op het gebied van SharePoint, taxonomieën, vindbaar maken van informatie en visualiseren van kennis. Maar ook voor kortere workshops op het brede vlak van vindbaarheid kunt u bij me terecht. Mijn trainingen en workhops bevatten altijd een interactief element. Ik houd van het maken van vergelijkingen om complexe materie gemakkelijk te maken. Een grote tas met Duplo behoort niet voor niets tot mijn standaard uitrusting als ik SharePoint trainingen geef.

Inschrijven voor Introductie SharePoint, Haal meer uit SharePoint,Taxonomieën en thesauri, Maak het Vindbaar en Visualiseren van Kennis kan via GO opleidingen.

Uitgevoerd voor
DNB
GO Opleidingen