Zoeken in SharePoint 2013 Preview

De zoekfunctionaliteit van SharePoint 2013 Preview biedt een aantal mooie, nieuwe functionaliteiten. Functionaliteiten die in SharePoint 2010 niet, of alleen met FAST search, te realiseren waren. Maar met SharePoint 2013 zijn de FAST functionaliteiten in de standaard zoekfunctionaliteit geïntegreerd en voor iedereen beschikbaar. De verbeteringen zitten zowel aan de “voorkant”, dus zichtbaar voor de eindgebruikers, als aan de “achterkant”, het gedeelte waarin de administrators aan de knoppen zitten. Laat ik de meest opvallende met jullie delen.

Aandachtspunten voor enterprise search pilots

Wanneer een organisatie een enterprise search product, om wat voor reden dan ook, wil gaan uitproberen, wordt dikwijls besloten een pilot of proeftuin te starten. Zodat bekeken kan worden of het product voldoet voor de organisatie en of tot definitieve implementatie over gegaan kan worden. Maar een pilot doe je niet zomaar; waar moet je als organisatie rekening mee houden? Enkele voor de hand liggende, maar daarom niet minder belangrijke, aandachtspunten voor enterprise search pilots:

Praatplaten in Search Patterns: Design for Discovery

Het is alweer een jaar geleden (begin 2010) dat Search Patterns: Design for Discovery van Peter Morville en Jeffery Callender verscheen. Degenen die wel eens een presentatie van mij hebben bijgewoond of zo nu en dan mijn blogposts lezen, weten dat ik dankbaar gebruik maak van de afbeeldingen die de auteurs presenteren. Veel afbeeldingen en schema’s die in het boek gebruikt worden zijn te doorzoeken en downloaden via de Search Patterns website. Het zijn voor mij mooie praatplaten wanneer ik  uitleg geef over (enterprise) search.

Thesauri binnen zoekmachines

Thesauri worden van oudsher ingezet om informatie op een uniforme wijze te voorzien van trefwoorden. Door af te spreken welke termen als trefwoord gebruikt mogen worden en deze vast te leggen in een thesaurus of gecontroleerde trefwoordenlijst, wordt het toekennen ervan meer consistent. Het helpt daarnaast een gebruiker bij het terugzoeken van documenten. Aan de hand van de thesaurus weet hij op welke termen hij informatie terug kan vinden.