Zoeken in SharePoint 2013 Preview

De zoekfunctionaliteit van SharePoint 2013 Preview biedt een aantal mooie, nieuwe functionaliteiten. Functionaliteiten die in SharePoint 2010 niet, of alleen met FAST search, te realiseren waren. Maar met SharePoint 2013 zijn de FAST functionaliteiten in de standaard zoekfunctionaliteit geïntegreerd en voor iedereen beschikbaar. De verbeteringen zitten zowel aan de “voorkant”, dus zichtbaar voor de eindgebruikers, als aan de “achterkant”, het gedeelte waarin de administrators aan de knoppen zitten. Laat ik de meest opvallende met jullie delen.

Alternatieven voor SharePoint: start met document management

Omdat SharePoint binnen zoveel organisaties ingezet wordt om documenten op te slaan, in teams samen te werken of een intranet te maken, zou je bijna vergeten dat er ook organisaties zijn die op zoek gaan naar alternatieven. Dat doen ze omdat ze SharePoint te duur of te ingewikkeld vinden of het niet aansluit bij hun wensen. Of simpelweg omdat ze SharePoint niet willen inzetten júíst omdat “iedereen” het doet. Maar welke mogelijkheden heb je als organisatie? In twee blogposts zal ik hier op in gaan.

Aandachtspunten voor enterprise search pilots

Wanneer een organisatie een enterprise search product, om wat voor reden dan ook, wil gaan uitproberen, wordt dikwijls besloten een pilot of proeftuin te starten. Zodat bekeken kan worden of het product voldoet voor de organisatie en of tot definitieve implementatie over gegaan kan worden. Maar een pilot doe je niet zomaar; waar moet je als organisatie rekening mee houden? Enkele voor de hand liggende, maar daarom niet minder belangrijke, aandachtspunten voor enterprise search pilots:

Enterprise social search: slimmer zoeken met je netwerk

Hoewel enterprise search en (corporate) social media in veel organisaties worden gebruikt, is een combinatie van beiden onbekend. Enterprise social search maakt gebruik van zowel binnen de organisatie aanwezige kennis áls kennissen. Het slaat daarmee een brug tussen gecodificeerde kennis en gepersonaliseerde kennis. In magazine TIEM  is een artikel verschenen waarin ik samen met mede-auteur Bart Jacobs een introductie geef op het fenomeen enterprise social search en beschrijf welke mogelijkheden er zijn om enterprise social search te implementeren binnen organisaties.

Praatplaten in Search Patterns: Design for Discovery

Het is alweer een jaar geleden (begin 2010) dat Search Patterns: Design for Discovery van Peter Morville en Jeffery Callender verscheen. Degenen die wel eens een presentatie van mij hebben bijgewoond of zo nu en dan mijn blogposts lezen, weten dat ik dankbaar gebruik maak van de afbeeldingen die de auteurs presenteren. Veel afbeeldingen en schema’s die in het boek gebruikt worden zijn te doorzoeken en downloaden via de Search Patterns website. Het zijn voor mij mooie praatplaten wanneer ik  uitleg geef over (enterprise) search.